Trang chủ / CÁC SỰ KIỆN CỦA CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC A.N.T NGÀY 06.10.2023

CÁC SỰ KIỆN CỦA CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC A.N.T NGÀY 06.10.2023

CÁC SỰ KIỆN CỦA CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC A.N.T NGÀY 06.10.2023

Một vài hình ảnh lưu lại các hoạt động tham dự các sự kiện quan trọng của team Công ty Tư vấn Du học A.N.T trong ngày 6.10.2023

- Chương trình Đối thoại với Thủ hiến Bang Niedersachsen, CHLB Đức.

- Chương trình triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ tại Tp.HCM.

 

Tin tức & Sự kiện