Trang chủ / DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐH HÀ LAN CUNG CẤP HỌC BỔNG HOLLAND SCHOLARSHIP

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐH HÀ LAN CUNG CẤP HỌC BỔNG HOLLAND SCHOLARSHIP

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐH HÀ LAN CUNG CẤP HỌC BỔNG HOLLAND SCHOLARSHIP

Học bổng này được tài trợ bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan và một số trường đại học nghiên cứu và đại học khoa học ứng dụng của Hà Lan.

Học bổng trị giá 5.000 €. Bạn sẽ nhận được học bổng này trong năm học đầu tiên.

Điều kiện nộp hồ sơ:

  • Quốc tịch của bạn không thuộc Châu Âu.
  • Bạn đang đăng ký chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ toàn thời gian tại một trong trường đại học Hà Lan có tham gia chương trình học bổng.
  • Bạn đáp ứng các yêu cầu đầu vào của trường mà bạn lựa chọn. 
  • Bạn chưa từng học ở Hà Lan

Danh sách các trường ĐH Hà Lan cung cấp học bổng Holland Scholarship năm học 2021-2022
Các trường đại học nghiên cứu:

Các trường đại học khoa học ứng dụng:

Hạn chót nộp hồ sơ:

Vòng đăng ký cho năm học 2021-2022 sẽ mở vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. Hạn chót nộp đơn là ngày 1 tháng 2 hoặc ngày 1 tháng 5 hàng năm. 

Tin tức & Sự kiện