Trang chủ / NHIỀU TRƯỜNG ĐH HÀ LAN VÀO TOP 200 TRƯỜNG ĐH TỐT NHÂT THẾ GIỚI

NHIỀU TRƯỜNG ĐH HÀ LAN VÀO TOP 200 TRƯỜNG ĐH TỐT NHÂT THẾ GIỚI

NHIỀU TRƯỜNG ĐH HÀ LAN VÀO TOP 200 TRƯỜNG ĐH TỐT NHÂT THẾ GIỚI

Bảng xếp hạng Đại học Thế giới của QS đã ra mắt! 9 trường đại học Hà Lan lọt vào top 200. 

 

University QS Ranking 2021 THE Ranking 2021 ARWU Ranking 2020
Delft University of Technology 57 78 151
UvA University of Amsterdam 61 66 101
Wageningen University & Research 115 62 151
Eindhoven University of Technology 120 187 401
Utrecht University 121 75 52
Leiden University 128 70 80
University of Groningen 128 80 69
Erasmus University Rotterdam 197 72 80
University of Twente 197 201 401
Radboud University 214 136 101

 

(Nguồn: www.study.edu)

Tin tức & Sự kiện