Trang chủ / NHỮNG CÂU HỎI VỀ HỌC BỔNG « FRANCE EXCELLENCE » CỦA ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP TẠI VIỆT NAM

NHỮNG CÂU HỎI VỀ HỌC BỔNG « FRANCE EXCELLENCE » CỦA ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP TẠI VIỆT NAM

NHỮNG CÂU HỎI VỀ HỌC BỔNG « FRANCE EXCELLENCE » CỦA ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP TẠI VIỆT NAM

CH : Giấy chứng nhận ghi danh tạm thời vào năm thứ nhất chương trình Thạc sĩ có cho phép ứng cử học bổng France Excellence không ?

TL : Không, học bổng France Excellence dành cho sinh viên học năm thứ hai chương trình Thạc sĩ và nghiên cứu sinh. Nếu bạn có bằng đại học của Việt Nam từ loại khá trở lên, hoặc nếu bạn đang là sinh viên đại học năm cuối có kết quả học tập xuất sắc, bạn có thể dự tuyển trực tiếp vào năm thứ hai Thạc sĩ tại Pháp.

CH : Nếu tôi dự định học Thạc sĩ hướng nghiệp thì tôi có thể ứng cử học bổng France Excellence không ?

TL : Có, mọi chương trình Thạc sĩ hướng nghiệp hay nghiên cứu đều hợp lệ.

CH : Nếu tôi dự định học một chương trình Thạc sĩ bằng tiếng Anh, tôi có thể ứng cử học bổng France Excellence không ?

TL : Có, nếu bạn học Thạc sĩ này trong một cơ sở đào tạo đại học tại Pháp và hồ sơ của bạn đáp ứng đủ các tiêu chí tuyển chọn. CH : Có sự phân chia tỷ lệ học bổng cho miền Bắc, miền Nam hay miền Trung không ?

TL : Không, không có tỷ lệ nào cả. Các hồ sơ tốt nhất sẽ được chọn, bất kể thí sinh thuộc vùng miền nào.

CH : Có một tỷ lệ học bổng cố định cho mỗi ngành học không ?

TL : Không. Tất cả những hồ sơ tốt nhất sẽ được chọn trong khuôn khổ các ngành học được ưu tiên (khoa học cơ bản, đào tạo kỹ sư, kinh tế và quản lý, luật).

CH : Có thể nộp hồ sơ xin học bổng vào một ngành khác ngoài các ngành đó không ?

TL : Nếu như bạn muốn xin theo học một ngành khác ngoài các ngành đã được nêu (khoa học cơ bản, đào tạo kỹ sư, kinh tế và quản lý, luật), hồ sơ của bạn sẽ không được xem xét ưu tiên.

CH : Nếu chưa tốt nghiệp, có thể nộp hồ sơ xin học bổng không ?

TL : Được. Nếu như bạn đang học năm cuối đại học và muốn xin học bổng làm Thạc sĩ hoặc đang làm Thạc sĩ và muốn xin học bổng làm Tiến sĩ. Trong hồ sơ xin học bổng, bạn phải có giấy chứng nhận đang học hoặc bảng điểm của học phần đầu tiên. 

CH : Trong các tiêu chuẩn đề ra, tiêu chuẩn nào là quan trọng để có thể nhận được học bổng ?

TL : Tất cả các tiêu chuẩn (sinh viên giỏi, đề cương nghiên cứu tốt, lý do xin học bổng, trình độ tiếng Pháp).

CH : Yêu cầu trình độ tiếng Pháp ở mức nào để ứng cử học bổng chất lượng cao.

TL : Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ do từng trường đại học tiếp nhận của Pháp quy định (đa số các trường, trình độ yêu cầu tương đương B2), và trình độ ngoại ngữ sẽ được tính trong việc đánh giá hồ sơ. Đối với những sinh viên theo học bằng tiếng Anh, không đòi hỏi bất kì một trình độ tiếng Pháp tối thiểu nào (được miễn TCF) ; tuy nhiên, việc học qua về tiếng Pháp cũng rất được khuyến khích, nhất là để tạo điều kiện hòa nhập hiệu quả.

CH : Nếu học Thạc sĩ, tôi có cần phải có giáo viên hướng dẫn đề tài không ? Hồ sơ xin học bổng Thạc sĩ có bắt buộc có đề tài nghiên cứu không ?

TL : Đối với Thạc sĩ, quan trọng là phải có đăng kí vào một trường của Pháp. Nếu khi nộp hồ sơ học bổng, chưa đến thời điểm đăng kí tạm thời, trong hồ sơ của bạn cần có thư trao đổi với người phụ trách chương trình Thạc sĩ cũng như các bước bạn đã làm để được đăng ký vào trường.

CH : Nếu tôi chưa tìm được hai giáo sư hướng dẫn cho đề tài nghiên cứu tiến sĩ (Pháp và Việt Nam), tôi có thể nộp hồ sơ không ? TL : Bạn có thể nộp hồ sơ, nhưng các hồ sơ có hai giáo sư đồng hướng dẫn sẽ được ưu tiên.

CH : Có thể nộp hồ sơ không khi trường bên Pháp yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp mới cho đăng ký ?

TL : Trong trường hợp này, hồ sơ của bạn phải có các thư trao đổi với trường và yêu cầu trường gửi cho giấy chứng nhận đăng ký với điều kiện sinh viên sẽ tốt nghiệp.

CH : Đề cương cá nhân bao gồm những gì ?

TL : Đề cương cá nhân phải trình bày sao cho hội đồng giám khảo biết dựa vào những tiêu chí nào thí sinh lựa chọn trường, lựa chọn chương trình học, sự liên quan giữa chương trình đã học trước đấy với nghề nghiệp trong tương lai, cũng như lý do thí sinh lựa chọn đề tài này. Không có nguyên tắc nào được đặt ra, quan trọng là thỏa mãn các tiêu chí nêu trên.

(nguồn: https://vn.ambafrance.org)

Tin tức & Sự kiện