Trang chủ / Tìm hiểu về hệ thống ĐH Khoa học Ứng dụng Hà Lan

Tìm hiểu về hệ thống ĐH Khoa học Ứng dụng Hà Lan

Tìm hiểu về hệ thống ĐH Khoa học Ứng dụng Hà Lan

1. Hiểu như thế nào về 1 trường ĐH Khoa học Ứng dụng
Đại học Khoa học Ứng dụng (UAS) là một tổ chức giáo dục đại học với các chương trình nghiên cứu định hướng nghề nghiệp. Sinh viên tại các tổ chức này học cách áp dụng kiến ​​thức lý thuyết của họ vào thực tế. Vị trí làm việc và thực tập tại các công ty quốc gia (hoặc liên quốc gia) thường là một phần không thể thiếu trong các chương trình cấp bằng được cung cấp tại các trường đại học này.

Hiện tại có 36 trường đại học khoa học ứng dụng ở Hà Lan, cung cấp nhiều chương trình cấp bằng chất lượng cao bằng tiếng Anh. Các lĩnh vực chuyên đề bao gồm kinh tế, kỹ thuật, nông nghiệp và thực phẩm, y tế, nghệ thuật, nghiên cứu xã hội và đào tạo giáo viên (cho giáo dục tiểu học).

2. Tính chất đặc trưng của ĐH Khoa học Ứng dụng

Một trong những tính năng độc đáo của các trường ĐH ứng dụng của Hà Lan là phương pháp học tập dựa trên vấn đề (PBL). Phương pháp này thách thức sinh viên hình thành các dự án dựa trên thực tiễn của riêng họ, đào tạo họ để xác định và giải quyết các thách thức toàn cầu thực sự, do đó chuẩn bị cho họ một sự nghiệp tương lai trong lĩnh vực nghiên cứu đã chọn. Nói cách khác: các tổ chức UAS áp dụng khái niệm ‘học bằng cách thực hiện! Giáo dục định hướng thực hành này cho phép sinh viên trở thành các chuyên gia có trình độ với quan điểm nghề nghiệp xuất sắc: hầu hết trong số họ (95%) tìm được công việc đầu tiên trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp.

3. Hệ thống giáo dục đại học Hà Lan
Hệ thống giáo dục đại học ở Hà Lan dựa trên hệ thống bằng cấp ba chu kỳ, bao gồm bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Hà Lan có một hệ thống giáo dục đại học nhị phân. Nhị phân trong bối cảnh này có nghĩa là có hai loại giáo dục đại học: định hướng nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp.

Giáo dục định hướng nghiên cứu theo truyền thống được cung cấp bởi các trường đại học nghiên cứu.
Giáo dục định hướng thực hành được cung cấp bởi các trường đại học khoa học ứng dụng
4. Hiệp hội các trường đại học khoa học ứng dụng Hà Lan
Hiệp hội các trường đại học khoa học ứng dụng Hà Lan (Vereniging Hogescholen) hợp nhất tất cả 36 trường đại học khoa học ứng dụng do chính phủ Hà Lan tài trợ. Hội có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều người và tổ chức, bao gồm các nhà báo, Liên đoàn Công nghiệp Hà Lan và Chủ lao động VNO-NCW, Liên đoàn Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Lan (MKB-Nederland), thành viên của quốc hội và một số cơ quan Bộ ngành khác. 

5. Danh sách các trường ĐH Khoa học Ứng dụng Hà Lan

Trường Nghệ thuật Amsterdam

Học viện Nghệ thuật ArtEZ

Avans Hogeschool, Đại học Khoa học Ứng dụng

Trường Dòng Thần học Azusa

Trường Kinh doanh Hà Lan

Trường Kinh doanh Notenboom

Đại học Thiên Chúa Giáo Ede

Đại học Nghệ thuật Codarts

Học viện Thiết kế Eindhoven

Đại học Driestar

Trường Kinh doanh EuroPort

Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys

Đại học Hàng hải Hà Lan / Quỹ Tập đoàn STC

Học viện Gerrit Rietveld

Đại học Khoa học Ứng dụng HAN

Đại học Hanze Groningen, Đại học Khoa học Ứng dụng

HAS Den Bosch

Đại học Edith Stein

Đại học Leiden, Đại học Khoa học Ứng dụng

Đại học Amsterdam

Đại học Khoa học Ứng dụng HU Utrecht

Đại học Khoa học Ứng dụng HZ

Đại học Quản trị Dịch vụ du lịch The Hague

Đại học Khoa học Ứng dụng INHOLLAND

Học viện Đào tạo Giáo viên Katholieke Pabo Zwolle

Đại học Kinh Doanh Nyenrode

Đại học Khoa học Ứng dụng NHL

Đại học Khoa học Ứng dụng NHTV Breda

Đại học Khoa học Ứng dụng Gereformeerde

Đại học Khoa học Ứng dụng Rotterdam

Học viện Nghệ thuật Hoàng gia The Hague

Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion

Đại học Khoa học Ứng dụng Stenden

Đại học Khoa học Ứng dụng Webster

Đại học Khoa học Ứng dụng The Hague

Đại học Khoa học Ứng dụng Kỹ thuật Eindhoven (TU/e)

Trường Nghệ thuật Utrecht (HKU)

Đại học Khoa học Ứng dụng Van Hall Larenstein

Đại học Khoa học Ứng dụng Vilentum

Đại học Khoa học Ứng dụng Windersheim

Đại học Khoa học Ứng dụng Wittenborg

Đại học Khoa học Ứng dụng Zuyd

 

Tài liệu tham khảo:

www.vereniginghogescholen.nl

www.nesovietnam.org

Tin tức & Sự kiện