Trang chủ / 01.03.2021 - HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ ĐỢT 1 CHO HỌC BỔNG ORANGE TULIP SCHOLARSHIP HÀ LAN (OTS)

01.03.2021 - HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ ĐỢT 1 CHO HỌC BỔNG ORANGE TULIP SCHOLARSHIP HÀ LAN (OTS)

01.03.2021 - HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ ĐỢT 1 CHO HỌC BỔNG ORANGE TULIP SCHOLARSHIP HÀ LAN (OTS)

Bậc học: thạc sĩ

Tên trường:

1. Radbound University: Tất cả các chương trình học (ngoại trừ: chương trình liên kết, chương trình Eramus Mundus)

Trị giá học bổng: sau khi đạt học bổng, sinh viên chỉ cần đóng 2,168 Euro

2. University of Groningen/University Medical Center Groningen:

Ngành học:

Molecular Medicine and Innovative Treatment

Clinical and Psychosocial Epidemiology

Clinical and Psychosocial Epidemiology – track

Health Systems and Prevention

Giá trị học bổng: 100% học phí

Công ty Tư vấn Du học A.N.T hỗ trợ các bạn nộp hồ sơ miễn phí vào các trường ĐH Hà Lan!

Tin tức & Sự kiện