Trang chủ / CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG FRANCE EXCELLENCE CỦA ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP TẠI VIỆT NAM NĂM HỌC 2020/2021.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG FRANCE EXCELLENCE CỦA ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP TẠI VIỆT NAM NĂM HỌC 2020/2021.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG FRANCE EXCELLENCE CỦA ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP TẠI VIỆT NAM NĂM HỌC 2020/2021.

 

Giới thiệu chương trình Chương trình học bổng France Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam dành cho tất cả các sinh viên Việt Nam mong muốn theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ 2 hoặc Tiến sĩ trong các trường đại học và các trường lớn của Pháp. Học bổng được ưu tiên trao cho các lĩnh vực đào tạo sau :

  Khoa học cơ bản

  Đào tạo kỹ sư

  Kinh tế và quản lý

  Luật

1. Các điều kiện để xin học bổng:

 Các ứng viên phải có quốc tịch Việt Nam, dưới 40 tuổi ở thời điểm nộp hồ sơ xin học bổng.

 2. Lựa chọn thí sinh được nhận học bổng:

Đầu tiên, việc lựa chọn các thí sinh dựa trên việc xét duyệt hồ sơ và bước thứ hai sẽ là phỏng vấn đối với những hồ sơ được chọn. Quyết định lựa chọn cuối cùng thuộc về Đại sứ quán Pháp sau khi đã cân nhắc các điều kiện đầu vào cũng như thời gian học của sinh viên tại Pháp.

3. Các tiêu chí lựa chọn mà hội đồng đề ra là:

 Thí sinh giỏi, thông qua bảng điểm của thí sinh trong thời gian học và công tác trước đó ;

 Chất lượng của đề cương học tập được đánh giá dựa trên cam kết của trường tiếp nhận, của chương trình định theo học đối với Thạc sĩ và đề cương nghiên cứu đối với Tiến sĩ.

 Lý do xin học bổng của thí sinh được đánh giá qua việc giới thiệu đề cương cá nhân, sự phù hợp của việc lựa chọn khóa học ở Pháp đối với quá trình học trước đó và việc quay trở lại làm việc sau khóa học ;

 Trình độ ngoại ngữ (tiếng Pháp và/ hoặc tiếng Anh) ;

 Các đề cương đồng tài trợ của một cơ quan Pháp hay Việt Nam (phòng thí nghiệm, trường đại học, doanh nghiệp, v.v…) sẽ được ưu tiên xem xét. 

Đối với trình độ Thạc sĩ:

 Các liên hệ của thí sinh với những người phụ trách chương trình học là một điểm mạnh ;

 Hồ sơ của các thí sinh đang ở Việt Nam sẽ được ưu tiên xem xét

Đối với trình độ Tiến sĩ:

 Các đề cương trong khuôn khổ hợp tác đại học/khoa học giữa một cơ quan của Pháp và Việt Nam (phòng thí nghiệm, trường đại học) và có đồng hướng dẫn sẽ được ưu tiên xem xét. Việc chứng minh được nhu cầu tăng cường năng lực của thí sinh, qua các triển vọng phát triển đối tác Pháp Việt mà thí sinh tham gia là một yếu tố chủ đạo cho việc đánh giá hồ sơ.

3. Điều khoản cấp học bổng

3.1. Thời gian:

 Đối với chương trình Thạc sĩ : Học bổng tối đa là 12 tháng (1 năm học thạc sĩ);

 Đối với chương trình Tiến sĩ : Học bổng tối đa là 36 tháng (3 năm học tiến sĩ). Các nghiên cứu sinh Tiến sỹ đồng giám sát hay đồng hướng dẫn phải vừa làm nghiên cứu sinh ở Pháp vừa ở Việt Nam được phép nhận học bổng.

Thời gian và ngày cụ thể ở Pháp phải được nêu rõ trong hồ sơ ứng viên, và không quá 1 lần mỗi năm trong khoảng thời gian tối đa ba năm. Học bổng không được cấp trong thời gian không nghiên cứu tại Pháp. Học bổng được cấp cho một khoảng thời gian xác đinh tương ứng với thời gian cần thiết để được cấp bằng tốt nghiệp. Khoảng thời gian học tập trong thời gian được cấp học bổng này không được ngắt quãng, việc lui lại thời gian nhận học bổng là không được phép : trong trường hợp sinh viên ngừng học thì học bổng sẽ bị huỷ.

3.2. Các quyền lợi của học bổng Các sinh viên được học bổng của Chương trình học bổng France Excellence nhận được:

Sinh hoạt phí hàng tháng là 700 euros cho Thạc sỹ 2 và 1 060 euros cho nghiên cứu sinh Tiến sỹ , bên cạnh đó còn được hưởng bảo hiểm trực tiếp (bảo hiểm bổ sung và bảo hiểm trách nhiệm dân sự). Người nhận học bổng được hưởng quy chế dành cho sinh viên được nhận học bổng của Chính phủ Pháp : miễn phí thị thực, miễn học phí và các chi phí đào tạo có thể chi trả trong giới hạn ngân sách cho phép của Chính phủ Pháp, miễn phí CVEC. Hơn nữa, ngay khi tới Pháp, các sinh viên này sẽ được Campus France hỗ trợ tìm nhà ở nhưng phải trả toàn bộ hoặc một phần chi phí. Đối với những sinh viên đi học Tiến sĩ, Đại sứ quán Pháp sẽ tặng một vé máy bay quốc tế khứ hồi giữa Việt Nam và Pháp.

5. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ : 17 tháng 1 năm 2020 ;

6. Hồ sơ của thí sinh Để hồ sơ được chấp nhận, vui lòng làm theo các bước sau :

 CV;

 Một thư xin học bổng ;

 Một bản dịch công chứng1 bằng tốt nghiệp đại học hoặc bảng điểm 2 năm cuối đại học ;

 Một bản dịch công chứng1 bằng tốt nghiệp phổ thông trung học ;

Đối với các thí sinh xin học bổng Thạc sỹ:  Một bản đề cương chuyên ngành của Thạc sỹ

Đối với những trường hợp làm Tiến sĩ :

 Một bản tóm tắt đề cương nghiên cứu (từ 2 đến 3 trang)

 Giấy chứng nhận có chữ ký của giáo viên hướng dẫn Pháp cam kết hướng dẫn luận án tại Pháp

 Nếu có, giấy chứng nhân do các giám đốc hướng dẫn đề tài của Pháp và Việt Nam cùng kí, cam kết hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Pháp và Việt Nam trong trường hợp đồng hướng dẫn và giám sát;

 Nếu có, tài liệu chứng minh rằng đề cương nghiên cứu nằm trong khuôn khổ một dự án hợp tác Pháp Việt; Ngoài ra, có thể nộp thêm :

 Tài liệu chứng minh việc đồng tài trợ ;

 Một bản sao giấy chứng nhận đón tiếp hoặc các thư trao đổi với trường tiếp nhận ;

 Các thư giới thiệu về văn bằng hoặc về công việc ;

 Tất cả các giấy chứng nhận về trình độ tiếng Pháp (TCF, DELF, DALF…) và/hoặc trình độ tiếng Anh (TOEFL, IELTS…).

 

Nguồn:(Đại sứ quán nước Pháp tại Việt Nam)

Tin tức & Sự kiện