Trang chủ / CHƯƠNG TRÌNH TESOL ONLINE CÙNG VỚI TRƯỜNG ĐH MONTANA- TOP 200 TRƯỜNG ĐH HÀNG ĐẦU HOA KỲ

CHƯƠNG TRÌNH TESOL ONLINE CÙNG VỚI TRƯỜNG ĐH MONTANA- TOP 200 TRƯỜNG ĐH HÀNG ĐẦU HOA KỲ

CHƯƠNG TRÌNH TESOL ONLINE CÙNG VỚI TRƯỜNG ĐH MONTANA- TOP 200 TRƯỜNG ĐH HÀNG ĐẦU HOA KỲ

Học Tesol online tại trường ĐH Nghiên cứu Montana, top 200 trường ĐH Quốc gia Hoa Kỳ với chi phí hấp dẫn

Chương trình học Tesol trực tuyến kéo dài từ 12 -14 tuần, với

* 100 giờ học hướng dẫn tập trung vào ngôn ngữ, văn hóa,

phương pháp giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá.

* 20 giờ thực hành cung cấp kinh nghiệm thực tế thông qua

quan sát và hướng dẫn.

* Học phí hấp dẫn

* ĐH Montana - ĐH #1 Montana, top 200 trường ĐH Quốc gia

Khi bạn hoàn thành chương trình với 75% hoặc cao hơn, bạn sẽ được cấp chứng chỉ cho biết bạn đã hoàn thành chương trình chứng chỉ TESOL.

Chương trình này đáp ứng các tiêu chuẩn ngành về thời lượng và cấu trúc chương trình, quản lý, dịch vụ sinh viên, chương trình giảng dạy và hướng dẫn cũng như trình độ của người hướng dẫn theo quy định của Hiệp hội TESOL Quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ TESOL
Chương trình Chứng chỉ TESOL của ĐH Montana cung cấp cho các bạn một nền tảng vững chắc về thực tiễn và lý thuyết giảng dạy ngoại ngữ cũng như hiểu biết về cách áp dụng các nguyên tắc của ngôn ngữ học hiện đại vào việc giảng dạy ngôn ngữ. Chương trình chứng chỉ này cung cấp 100 giờ hướng dẫn trực tuyến với hai giảng viên TESOL có trình độ cao từ Học viện Anh ngữ của Đại học Montana. Ngoài 100 giờ hướng dẫn trực tuyến, ứng viên sẽ hoàn thành 20 giờ thực tập.


KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI?
Chương trình Chứng chỉ TESOL của ELI cung cấp chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh cho bất kỳ ai quan tâm đến việc làm việc với những người không phải là người bản ngữ; điều này bao gồm sinh viên mới tốt nghiệp, sinh viên hiện tại, những người quan tâm đến việc giảng dạy ở nước ngoài, giáo viên hiện tại đang tìm kiếm các chiến lược để đáp ứng nhu cầu của người học đa dạng và những người tham gia quốc tế đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh.

KHÓA HỌC NÀY CHI PHÍ BAO NHIÊU?
Chương trình này có giá $1300 và bao gồm 100 giờ giảng dạy, 20 giờ thực hành (quan sát và hướng dẫn), sự cố vấn của các giáo viên ESL/EFL có kinh nghiệm và giúp theo đuổi sự nghiệp trong nghề giảng dạy. Có tùy chọn chia chu kỳ thanh toán thành hai lần thanh toán—một vào đầu khóa học và một vào giữa kỳ.

KHI NÀO BẠN CÓ THỂ BẮT ĐẦU KHÓA HỌC NÀY?
Các khóa học được cung cấp trong học kỳ mùa xuân và mùa thu và thường bắt đầu vào khoảng tuần thứ hai của học kỳ. 

KHÓA HỌC KẾT THÚC KHI NÀO?
Khóa học kéo dài 12 tuần nên thường kết thúc khoảng một hoặc hai tuần trước khi kết thúc học kỳ. Tuy nhiên, các bạn sẽ có hai tháng sau ngày giảng dạy cuối cùng để hoàn thành 20 giờ quan sát và thực hành cũng như nộp dự án đầu vào hồ sơ giảng dạy.

Tin tức & Sự kiện