Trang chủ / GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TẠI CANADA SAU TỐT NGHIỆP

GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TẠI CANADA SAU TỐT NGHIỆP

GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TẠI CANADA SAU TỐT NGHIỆP

Bạn có thể đủ điều kiện để được cấp giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) nếu bạn tốt nghiệp từ một cơ sở học tập được chỉ định (DLI) và muốn tạm thời ở lại Canada để làm việc.

Bạn có thể hoàn thành tối đa 100% việc học của mình trực tuyến từ bên ngoài Canada.

Tất cả thời gian bạn học trực tuyến từ bên ngoài Canada từ mùa xuân năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, được tính vào thời lượng của PGWP.

Nếu đáp ứng đủ tiêu chí, bạn sẽ được ở lại làm việc ở Canada tới 3 năm và tích lũy những kinh nghiệm quý báu cho cơ hội trở thành thường trú nhân về sau.

(Tổng Lãnh sự Quán Canada tại Tp.HCM)

Tin tức & Sự kiện