Trang chủ / HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ HỌC BỔNG ORANGE KNOWLEDGE LÀ 21.03

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ HỌC BỔNG ORANGE KNOWLEDGE LÀ 21.03

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ HỌC BỔNG ORANGE KNOWLEDGE LÀ 21.03

Đợt đăng ký mới cho học bổng #OrangeKnowledge đã bắt đầu!

Học bổng mới cho khóa học Thạc sĩ và Khóa học ngắn hạn đã mởi đơn. Xin lưu ý rằng đây sẽ là VÒNG CUỐI CÙNG để đăng ký cho chương trình Thạc sĩ.

Thời hạn nộp hồ sơ là ngày 21 tháng 3 năm 2022!

Đối với các ứng viên Việt Nam, học bổng này áp dụng cho chương trình Sustainable Integrated Water Resource System (Quản lý tài nguyên nước)

Học bổng toàn phần bao gồm cả học phí, sinh hoạt phí và vé máy bay.HẠN

Vui lòng liên hệ công ty tư vấn Du học A.N.T để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ.

Tin tức & Sự kiện