Trang chủ / HỌC BỔNG THẠC SĨ NGHIÊN CỨU TRƯỜNG ĐH TILBURG HÀ LAN

HỌC BỔNG THẠC SĨ NGHIÊN CỨU TRƯỜNG ĐH TILBURG HÀ LAN

HỌC BỔNG THẠC SĨ NGHIÊN CỨU TRƯỜNG ĐH TILBURG HÀ LAN

Các chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu của ĐH Tilburg luôn là các chương trình học trọng điểm được đánh giá cao bởi các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới. Thạc sĩ Nghiên cứu được coi là bước đầu tiên trong sự nghiệp nghiên cứu của bạn và cho phép bạn tiếp tục  vị trí Tiến sĩ tại Đại học Tilburg hoặc bất kỳ trường đại học nào khác. Bên cạnh sự nghiệp học tập, nhiều sinh viên của trường đã tham gia vào các dự án của các tổ chức nghiên cứu quốc tế.  

Sinh viên không cần đăng ký học bổng này - Tất cả sinh viên không thuộc EU được nhận vào chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu sẽ tự động được nhận suất học bổng này. Đặc biệt, chương trình học bổng được duy trì cho cả hai năm của chương trình học.

Giá trị học bổng

Sinh viên được nhận vào chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu sẽ trả khoản phí € 2,168 mỗi năm thay vì mức học phí thông thường dành cho sinh viên không thuộc EEA là € 14,700 cho năm học 2021-2022.

(*) Bạn bắt đầu làm Thạc sĩ Nghiên cứu của mình vào tháng 9 năm 2021? Sau đó, bạn sẽ phải trả € 1084 trong năm đầu tiên của mình.

Ai đủ điều kiện nhận Học bổng Thạc sĩ Nghiên cứu?

Sinh viên có quốc tịch không thuộc EU / EEA đã hoàn thành bằng Cử nhân có liên quan và muốn đăng ký vào một trong các chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu sau đây tại Đại học Tilburg cho năm học 2021/2022.

 

Các chương trình học bổng khác của Tilburg:

Holland scholarship:
Học bổng € 5.000 cho sinh viên Indonesia, Nga và Việt Nam nhập học chương trình Thạc sĩ một năm của Đại học Tilburg.
Học bổng JADS JMJ
Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc đăng ký vào Khoa học Dữ liệu Thạc sĩ và Khởi nghiệp tại Học viện Khoa học Dữ liệu Jheronimus.
Học bổng Thạc sĩ Nghiên cứu
Miễn học phí cho sinh viên không thuộc EU được nhận vào một trong những Thạc sĩ Nghiên cứu của Đại học Tilburg.
Học bổng Koopmans và CentER
Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc đăng ký học Thạc sĩ Nghiên cứu về Kinh tế hoặc Kinh doanh tại Trường Cao học CentER.
Học bổng đối tác Trường Kinh tế và Quản lý Tilburg (TiSEM)
Miễn học phí (25%) cho sinh viên không thuộc EU của các trường đại học đối tác ngoài EU của Trường Kinh tế và Quản lý Tilburg.
Học bổng đối tác Trường Luật Tilburg (TLS)
Miễn học phí (25%) cho sinh viên không thuộc EU của các trường đại học đối tác ngoài EU của Trường Luật Tilburg.
Học bổng đối tác Trường Khoa học Xã hội và Hành vi Tilburg (TSB)
Miễn học phí (25%) cho sinh viên không thuộc EU của các trường đại học đối tác của Trường Khoa học Xã hội và Hành vi Tilburg.
Học bổng đối tác Trường Khoa học Nhân văn và Kỹ thuật số Tilburg (TSHD)
Miễn học phí (25%) cho sinh viên không thuộc EU của các trường đại học đối tác của Trường Khoa học Kỹ thuật và Nhân văn Tilburg.
Học bổng đối tác Trường Thần học Tilburg (TST)
Miễn học phí (25%) cho sinh viên không thuộc EU của các trường đại học đối tác của Thần học Tilburg.

Tin tức & Sự kiện