Trang chủ / HỌC BÔNG THẠC SĨ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐH THỤY SĨ

HỌC BÔNG THẠC SĨ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐH THỤY SĨ

HỌC BÔNG THẠC SĨ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐH THỤY SĨ

1. ETH Zurich Excellence Masters Scholarships

Học bổng được xet dựa trên kết quả học tập xuất sắc

- Học bổng: học phí + chi phí sinh hoạt (CHF 12’000/kì)

- Deadline: 15.12.2021

- Link: https://www.ethz.ch/.../schola.../excellencescholarship.html

2. UNIL Master’s Grants in Switzerland for Foreign Students

Học bổng thạc sĩ là học bổng dành riêng cho những sinh viên đã tốt nghiệp từ một trường đại học nước ngoài và có kết quả học tập giỏi trở lên.

Học bổng áp dụng cho các ngành học:

  Khoa Sinh học và Y học
  Khoa Luật, Tư pháp Hình sự và Hành chính Công
  Khoa Khoa học Địa chất và Môi trường
  Khoa Kinh doanh và Kinh tế
  Khoa Nghệ thuật
  Khoa Khoa học Chính trị và Xã hội
  Khoa Thần học và Khoa học Tôn giáo

- Học bổng: CHF 1,600/tháng trong suốt thời gian học

- Deadline: 01.11.2021

- Link: https://www.unil.ch/.../etud.../bourses-master-de-lunil.html

3. EPFL Excellence Fellowships

EPFL cung cấp một số học bổng ở cấp độ thạc sĩ cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
Bất kỳ ai đăng ký chương trình thạc sĩ EPFL đều đủ điều kiện. Việc lựa chọn các ứng cử viên và
việc cấp học bổng được thực hiện dựa trên việc đánh giá hồ sơ học tập của các ứng viên.

Các ủy ban nghiên cứu sinh, bao gồm các thành viên của các phần EPFL, một đại diện của Phó Chủ tịch
cho Giáo dục và các đại diện từ các dịch vụ trường học khác, lựa chọn các ứng cử viên. Sự lựa chọn
quá trình này rất cạnh tranh, chỉ khoảng 3% sinh viên thạc sĩ nhận được hỗ trợ tài chính như vậy.

- Học bổng: hỗ trợ CHF 8,000/học kì + chỗ ở trong kí túc xá

- Deadline: 15.12.2021

- Link: https://www.epfl.ch/.../grants/excellence-fellowships/

4. University of Geneva Excellence Masters Fellowships

Khoa Khoa học, với sự hỗ trợ của các đối tác bên ngoài, đã thiết lập một chương trình Học bổng Xuất sắc dành cho những sinh viên xuất sắc và có động lực cao muốn theo đuổi bằng Thạc sĩ Khoa học ở một trong những ngành thuộc phạm vi của Khoa. Lựa chọn ứng viên dựa trên sự xuất sắc của thành tích học tập.

- Lĩnh vực: khoa học

- Học bổng: CHF 10,000-15,000/năm

- Deadline: 15.03.2022

- Link: http://www.unige.ch/.../ExcellenceMasterFellowships_en.html

5. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights Scholarships

Trường cung cấp học bổng một phần và toàn phần cho ngành học Luật Nhân đạo Quốc tế và Quyền Con người (LLM), cũng như học bổng toàn phần cho Thạc sĩ Nghiên cứu về Tư pháp Chuyển tiếp, Nhân quyền và Pháp quyền.

Học bổng một phần bao gồm học phí. Học bổng toàn phần bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt tại Geneva trong 10 tháng.

- Lĩnh vực:

• LLM in International Humanitarian Law and Human Rights

• Master of Advanced Studies in Transitional Justice, Human Rights and the Rule of Law

- Học bổng: Full Scholarship bao gồm toàn bộ học phí + sinh hoạt phí hoặc Partial Scholarship bao gồm học phí

- Deadline: 28.01.2022

- Link: https://www.geneva-academy.ch/.../study-with-us/scholarships

(Scholarship for Vietnamese Students)

Tin tức & Sự kiện