Trang chủ / HỌC BỔNG TOÀN PHẦN DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ INDIANA, HOA KỲ

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ INDIANA, HOA KỲ

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ INDIANA, HOA KỲ

1. Institutional Scholarships

Indiana Tech cấp học bổng cho sinh viên quốc tế dựa trên thành tích học tập đạt được trước đó của họ. Những sinh viên giỏi có thể đủ điều kiện nhận tới $ 13,000 mỗi năm. Ngoài ra, học bổng lên đến 15.000 đô la dành cho sinh viên dựa trên điểm học kỳ cụ thể và được chấp nhận để lựa chọn chuyên ngành. Indiana Tech cũng cung cấp hai suất học bổng toàn phần cho mỗi năm học. 

2. Merit-Based Awards

Sau khi được chấp nhận học vào Indiana Tech, bạn sẽ nhận được một lá thư từ trường cho biết bạn đủ điều kiện nhận học bổng nào. Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đại học có thể nhận được học bổng thành tích trị giá lên đến $ 13,000 USD / năm * dựa trên điểm trung bình (GPA) trước đây của họ.

2. Indiana Tech Elite Scholarship

Học bổng Indiana Tech Elite trao tặng 15.000 đô la hàng năm, lên đến tổng cộng tám học kỳ, cho những sinh viên thể hiện sự xuất sắc trong học tập và theo đuổi bằng cử nhân. Dưới đây là danh sách các học bổng khác nhau của trường và điều kiện cụ thể:

 - Đối với sinh viên năm nhất nhập học:

 • Điểm trung bình 3,52
 • Tối thiểu 24 điểm ACT hoặc 1170 SAT
 • Được chấp nhận vô điều kiện vào Indiana Tech

 - Đối với sinh viên chuyển tiếp:

 • 2,5 điểm trung bình ở trường đại học trước
 • Điểm trung bình ở bậc THPT 3,52
 • Tối thiểu 24 điểm ACT hoặc 1170 SAT
 • Chấp nhận vô điều kiện vào Indiana Tech

Các yêu cầu bổ sung

Điểm trung bình tối thiểu là 2,75 phải được duy trì để tiếp tục nhận học bổng của bạn.

3. Indiana Tech Presidential Scholarship

Indiana Tech coi trọng các nhà lãnh đạo cộng đồng và muốn ghi nhận những sinh viên thể hiện tiềm năng lãnh đạo đồng thời thể hiện các giá trị cốt lõi của trường đại học. Học bổng Tổng thống sẽ ghi nhận những thành tích của sinh viên và khuyến khích họ phát triển khả năng lãnh đạo của mình.

Đây là học bổng toàn phần học phí lên đến 18 giờ tín chỉ mỗi học kỳ. Nó có thể gia hạn lên đến tổng cộng tám học kỳ.

Các ứng cử viên sẽ chứng mình bằng những ví dụ cụ thể về cách họ đã dẫn dắt trong cộng đồng của mình. Các ứng cử viên nên có thái độ cầu tiến và tìm cách cải thiện khả năng lãnh đạo của mình trong khi giúp đỡ người khác. Để khuyến khích điều này, trường đại học sẽ yêu cầu những người nhận học bổng này phải hoàn thành các dự án lãnh đạo hàng năm trong khuôn viên trường hoặc cộng đồng địa phương.

Trong việc lựa chọn những người nhận Học bổng Tổng thống, có thể được ưu tiên cho những ứng viên đã có nhiều đóng góp trong cộng đồng Fort Wayne.
- Đối với sinh viên năm nhất nhập học:

 • Điểm trung bình 3,75 trở lên (trên thang điểm 4,0)
 • Tối thiểu 26 điểm ACT hoặc 1240 SAT
 • Chấp nhận vô điều kiện vào Indiana Tech

- Đối với sinh viên chuyển tiếp:

 • Đủ điều kiện nhận học bổng khi tốt nghiệp trung học
 • Duy trì điểm trung bình 3,5 tại cơ sở trước đây của họ
 • Tối thiểu 26 điểm ACT hoặc 1240 SAT


4. Học bổng dành cho ứng viên Việt Nam xuất sắc
Học bổng Việt Nam xuất sắc công nhận một sinh viên xuất sắc đến từ Việt Nam thể hiện tiềm năng lãnh đạo và dịch vụ đồng thời thể hiện các giá trị cốt lõi của Indiana Tech. Học bổng này sẽ tôn vinh sinh viên vì những thành tích của họ và khuyến khích họ phát triển khả năng lãnh đạo và khả năng phục vụ bằng cách cung cấp cho họ toàn bộ học phí tại Indiana Tech  trong bốn năm.

Các ứng viên lý tưởng sẽ cung cấp các ví dụ cụ thể về cách họ đã lãnh đạo và phục vụ trong cộng đồng của họ. Ứng viên cần thể hiện tinh thần cầu tiến và tìm kiếm sự tham gia của cộng đồng bằng cách giúp đỡ những người khác. Để khuyến khích điều này, trường đại học sẽ yêu cầu những người nhận học bổng này phải hoàn thành một dự án hàng năm

...

Hạn chót nộp học bổng: 31.05.2022

Đọc thêm:

http://www.antco.vn/thong-tin-huu-ich-ve-he-thong-cac-truong-cao-dang-cong-dong-hoa-ky.html

http://www.antco.vn/chuong-trinh-hoc-bong-len-den-15000nam-va-duoc-duy-tri-trong-suot-4-nam-hoc-bong-100-nha-o-chi-co-tai-university-of-idaho-hoa-ky.html

http://www.antco.vn/du-hoc-my

http://www.antco.vn/hoc-bong

 

Tin tức & Sự kiện