Trang chủ / Kỳ thi TCF-DAP được thay thế bằng TCF-TP _ Du học Pháp

Kỳ thi TCF-DAP được thay thế bằng TCF-TP _ Du học Pháp

Kỳ thi TCF-DAP được thay thế bằng TCF-TP _ Du học Pháp

DU HỌC PHÁP - THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Theo quyết định của Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới của Pháp, kể từ nay, kỳ thi TCF-DAP được thay thế bằng TCF-TP và được dùng để dự tuyển trong quy trình DAP (Cử nhân năm 1 & chương trình đào tạo trong trường kiến trúc quốc gia). Đối với các thí sinh dự tuyển trong quy trình DAP và các thí sinh có kế hoạch du học Pháp nói chung, bài viết trong kỳ thi TCF-TP là BẮT BUỘC.

Các chứng chỉ TCF-DAP đã thi trước đó và vẫn còn hạn thì vẫn được dùng để dự tuyển trong quy trình DAP bình thường.

Các kì thì TCF-TP được tổ chức hàng tháng tại Hà Nôi, Tp.HCM và nhiều kì tại Huế & Đà Nẵng.

(Nguồn: Campus France)

Tin tức & Sự kiện