Trang chủ / CÁC LOẠI HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC ỨNG DỤNG STENDEN, HÀ LAN

CÁC LOẠI HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC ỨNG DỤNG STENDEN, HÀ LAN

CÁC LOẠI HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC ỨNG DỤNG STENDEN, HÀ LAN

 

? Về học bổng Holland scholarship
Học bổng Hà Lan chỉ áp dụng cho các cơ sở NHL Stenden của Hà Lan. Được tài trợ bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan, và các tổ chức giáo dục đại học khác nhau của Hà Lan (bao gồm NHL Stenden), học bổng trị giá 5.000 € được trao cho một số sinh viên năm thứ nhất đến từ các quốc gia không thuộc EU / EEA.

Xin lưu ý rằng Học bổng Hà Lan chỉ trang trải một phần chi phí của năm học đầu tiên. Những người nhận được học bổng này sẽ nhận được nó sau khi họ đến Hà Lan trong học kỳ đầu tiên. 

Điều kiện nộp hồ sơ cho học bổng Holland scholarship:
Bạn là công dân của một quốc gia không thuộc EU / EEA
Bạn đã đăng ký chương trình Cử nhân tại NHL Stenden
Bạn đã nhận được Thư chấp nhận từ NHL Stenden
Bạn có điểm IELTS tối thiểu là 6.5 hoặc bạn là người bản ngữ tiếng Anh


Quy trình đăng ký:

Công ty Tư vấn Du học A.N.T sẽ thay mặt bạn đăng ký học bổng với trường ĐH Stenden.

Hoàn thành đơn đăng ký Học bổng Hà Lan cho năm 2022-2023 từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 và / hoặc trước ngày 1 tháng 5 năm 2022.
Hội đồng tuyển chọn sẽ đánh giá các đơn đăng ký sau thời hạn nộp đơn là ngày 1 tháng 5 năm 2022. Cuối tháng 5, bạn sẽ nhận được thông tin về kết quả đơn đăng ký của mình.

?Học bổng NHL Stenden Excellency là học bổng được trao dựa trên thành tích học tập. Nếu bạn nằm trong top 40 sinh viên cử nhân vào cuối năm thứ nhất hoặc thứ hai tại NHL Stenden, bạn sẽ được trao học bổng € 2.000. Điều này dựa trên số ECTS (điểm học tập) bạn đã đạt được trong năm trước tại NHL Stenden. Như vậy, nếu bạn đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai năm liên tiếp, bạn có thể được thưởng tối đa 4.000 € trong suốt quá trình học tại NHL Stenden.

Xin lưu ý rằng Học bổng Xuất sắc không phải là học bổng đầu vào.

Làm thế nào để bạn đủ điều kiện đạt được học bổng này?
Bạn có thể đăng ký Học bổng Xuất sắc NHL Stenden nếu bạn là sinh viên cử nhân không thuộc EU / EEA bắt đầu vào hoặc sau tháng 9 năm 2020 và bạn đạt được ít nhất 54 ECTS (điểm học tập) trong năm học đầu tiên hoặc năm thứ hai tại Stenden. Nếu hơn 40 sinh viên đủ điều kiện hàng năm, chỉ những người có số lượng ECTS cao nhất (60, 59, 58, v.v.) sẽ được chọn. Học bổng NHL Stenden Excellency cũng dành cho sinh viên theo khóa học ngôn ngữ - dự bị cử nhân của NHL Stenden và sinh viên đã giành được Học bổng Holland scholarship.

Số tiền được trao sẽ được cho những sinh viên được chọn trong kỳ đầu tiên của năm học tiếp theo. Học bổng NHL Stenden Excellency không được trao dưới dạng miễn giảm học phí.

Trường ĐH Stenden (Stenden University of Applied Sciences) là một trường đại học khoa học ứng dụng công lập nằm ở phía Bắc Hà Lan. Trường được thành lập vào năm 2008 với 3 khu học xá đặt tại các thành phố ở Hà Lan đó là Leeuwarden, Emmen, Meppel ở phía Bắc, cách thủ đô Amsterdam 75 phút đi xe. Trường có có các cơ sở tại Hà Lan, Nam Phi, Thái Lan, Qatar, Bali.

Tin tức & Sự kiện